facialdiagnosis

Elke vorm van geneeskunde staat of valt met de diagnose. Daarbij kan je uiterlijk je belangrijke aanwijzingen geven: het weerspiegelt immers je innerlijk. Het Oosten kan bogen op een lange, goed onderbouwde traditie op het vlak van lichaamsdiagnose. Jarenlange waarnemingen werden gekoppeld aan de universele principes van de bewegingen tussen de yin- en de yangpool.

Alles is één

. De oosterse diagnose is gebaseerd op het oeroude Chinese principe dat de mens en de natuur, waarvan hij deel uitmaakt, geen twee verschillende dingen zijn, maar in oorsprong één. Er bestaat een onmiskenbare, onverbreekbare band tussen de mens en zijn omgeving. Omwille van deze onverbreekbare band bestaat er een dynamisch evenwicht tussen de gezondheid van het individu en zijn eetgewoonten, zijn activiteiten, het klimaat en het milieu waarin hij leeft, zijn levenswijze en -visie. Al deze aspecten van het menselijk leven zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Alles hangt samen.

Zo buiten, zo binnen. 

Eén facet van die samenhang is de relatie tussen binnen en buiten, tussen het fysieke, het mentale, het emotionele en het spirituele aspect van de mens. Daarom ook kan je iemands hele bestaansgeschiedenis afleiden uit zijn uiterlijk en zijn uiterlijk gedrag. De mens is de wandelende geschiedenis van zijn eigen ontwikkeling. De sterkte van zijn structuur, zijn constitutie, de omgeving waarin hij opgroeide, het voedsel dat hij sedert het prille begin en later als hij volwassen werd at, de activiteit die hij aan de dag legt, de problemen die hij daarbij ontmoet en oplost, de zwakheden en sterkten die zich openbaren; dit alles drukt zijn stempel, zijn kleur, zijn trillingspatroon op elk individu. Onze houding – flink rechtop of moedeloos gebogen -, ons gedrag – moedig of laf -, de kleur van onze huid, ons algemeen voorkomen, onze haartooi, onze kledij, of we opgeruimd zijn of neerslachtig, de klank van onze stem, kortom, elk facet van onze persoonlijkheid, waarmee we onszelf uiten, is een uitdrukking van ons innerlijk, bijvoorbeeld van de toestand waarin ons bloed, onze organen, ons zenuwstelsel en ons beendergestel verkeren.

Yin en yang. 

Bij de oosterse diagnose worden de veranderingen die zich in ons voordoen beoordeeld aan de hand van het yin- yangkompas. Met dit kompas kunnen we de richting bepalen waarin een verandering zich voordoet. Zo kan een yange koerswijziging in de lichamelijke of psychische toestand van een persoon leiden tot een situatie waarbij starheid, concentratie, dichtheid en vastheid ontstaan. Kenmerken van deze veranderingen zijn het ontstaan van gewicht en massa, warmte, droogte en druk, en beweging. Bij een yinne koerswijziging verschijnt uitzetting of expansie. Ijlheid en gewichteloosheid kunnen ontstaan en koude, bewegingsloosheid en vochtigheid zijn de kenmerken ervan. Beide tendensen, die van de samenballing en die van de uitzetting zijn steeds samen aanwezig.

Lesgever:    Jan Box

Data: zaterdag 21 december 2019      9.30 – 18.00u
Zondag 12 januari 2020                9.00 – 17.00u.
Zaterdag 7 maart  2020                    9.30 – 18.00u
Zondag 26  april 2020                   9.00 – 17.00u.

Kosten:  € 380   inclusief de lunch en teksten.

Info en inschrijven: