Er zijn 14 uren (2 dagen) stage en 14 uren (2 dagen) case study verplicht. De stage kan vanaf Cyclus II worden gevolgd. Aan de case study kan je tijdens en na Cyclus III deelnemen.

Stage

Tijdens de stage worden de deelnemers in groepjes van 3 verdeeld. Er worden 3 behandelingen gegeven waarbij de 3 studenten een beurtrol hebben, telkens 1 behandelaar, 1 behandelde en 1 observator. Bij de diagnose maken zowel de behandelaar als de observator los van elkaar korte nota’s over hun diagnose, die ze daarna even bespreken. De behandelaar neemt de beslissing over de diagnose en zijn behandeling.
Tijdens de behandeling ervaart de behandelde de behandeling, de observator kijkt en neemt nota’s met de bedoeling feedback te geven aan de behandelaar. Na de behandeling worden de ervaringen en observaties van de 3 studenten samen besproken. Bij deze stages zijn er voldoende leraren en assistenten aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Case study

Tijdens de case study geeft de leraar uitleg bij de diagnose en behandeling van 4 cases.

Praktisch

Stagedagen:
zaterdag  27 april 2019 met Jan Vervecken inWestmalle
9.30 – 17.00u.

Casestudiedagen:
zaterdag 2 februari 2019  met Nadia Hannes en Eddy Krieckemans in Westmalle
9.30 – 17.00u.

Kosten:

80 euro incl. lunch voor de stagedag
100 euro incl. lunch voor de case study dag

Info en inschrijven